Lomakkeet

Muutostyön hakemuslomake

Osakkailla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia remontti- ja muutostöitä, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Osakkaalla on lain mukaan ilmoitusvelvollisuus taloyhtiölle.

Vikailmoitus

Asukas voi tehdä vikailmoituksen suoraan huollolle yhtiön vastuulle kuuluvista vioista ja puutteista. Jos korjaustarve on päivittäisiä huoltotoimenpiteitä isompi on huolto yhteydessä isännöitsijään ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

Muuttoilmoitus

Maistraattiin tai postiin tehtävä muuttoilmoitus ei välity isännöitsijätoimistolle eikä huoltoyritykselle. On tärkeää tehdä kaikista huoneistoon muuttavista henkilöistä muuttoilmoitus myös isännöitsijätoimistoon. Huomaathan tehdä ilmoituksen myös huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön tietojen pohjalta vaihdetaan nimikyltit ja suoritetaan tarvittaessa ovenavaukset.

Lomakkeeseen